Verbose Text to Speech

Verbose Text to Speech

Verbose là một việc dễ dàng hơn và tiện văn bản cho văn converter
Người dùng đánh giá
3.6  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.4
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 506 KB
Verbose là một việc dễ dàng hơn và tiện văn bản cho văn converter đó có thể đọc to lên, hoặc cứu văn bản nói với mp3 các tập tin. Với Verbose text đọc phần mềm, anh có thể có Verbose đọc dòng chữ trên màn hình lớn tiếng với điều đơn giản bấm một nút bằng thiết lập hệ thống hotkeys.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac